🍁🍃🍂 เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ    ต า ม อ า ยุ ไ ข … 🍂🍃🍁😔 21.09.2014

🍁🍃🍂 เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ต า ม อ า ยุ ไ ข … 🍂🍃🍁😔 21.09.2014

☁️☁️☁️💙

☁️☁️☁️💙

ดงดอกไม้ 🌸🌸🌸😁

ดงดอกไม้ 🌸🌸🌸😁

ระหว่างนั่งรอรถติด ก็มองออกไปนอกหน้าต่าง  จากนั้นก็เกิดภาพประทับใจนี้ขึ้นมา… 😁😊14.09.57 (at Krung Thon Bridge)

ระหว่างนั่งรอรถติด ก็มองออกไปนอกหน้าต่าง จากนั้นก็เกิดภาพประทับใจนี้ขึ้นมา… 😁😊14.09.57 (at Krung Thon Bridge)

ก็ลืมไปว่ามาคนเดียว ก็ลืมไปว่ามัน 1 แถม 1 เอ่อดี!!!!! ฟินลื้มมมมม ความอ้วนจงบังเกิด!!!! 😋😂 (at Farm Design Central Pinkloa ファームデザインセントラルピングルア)

ก็ลืมไปว่ามาคนเดียว ก็ลืมไปว่ามัน 1 แถม 1 เอ่อดี!!!!! ฟินลื้มมมมม ความอ้วนจงบังเกิด!!!! 😋😂 (at Farm Design Central Pinkloa ファームデザインセントラルピングルア)

วันอังคารสีชมพู 🌷💗

วันอังคารสีชมพู 🌷💗

สวัสดีวันอาทิตย์ :: Happy Sunday ❤️😊

สวัสดีวันอาทิตย์ :: Happy Sunday ❤️😊

วันศุกร์แล้ววววว 😊💙🌿🌸

วันศุกร์แล้ววววว 😊💙🌿🌸

🎂🎂🎂 生日快乐! @mark_tuan

🎂🎂🎂 生日快乐! @mark_tuan

✈️☁️💙

✈️☁️💙